Excursie naar Westerbork

Het bestuur van het DSO stelt de orkestleden, inclusief hun partners, in de gelegenheid gezamenlijk het voormalig kamp Westerbork te bezoeken. Zij krijgen a.s. zaterdag op 7 febr. een exclusieve rondleiding.
Ook de plek  waar het komende concert op 11 april gaat plaatsvinden wordt bezocht.
De orkestleden zijn het bestuur heel dankbaar dat zij zich op deze wijze emotioneel op het komende toch wel  ‘beladen’ concert kunnen voorbereiden.