Een voorzichtige start

Het DSO is van plan om op 4 juni a.s. weer voorzichtig te beginnen met de orkestrepetities. Vooralsnog eerst met alleen de strijkers; dit op advies van het RIVM.
De blazers blijven voorlopig thuis in afwachting van het aanvullende onderzoek van het RIVM naar de besmettingskansen via de blazers in het orkest.
Maar…. het begin is er en we hebben er zin in.