Dringende Oproep

Wie helpt het DSO uit de brand??????

De paukeniste van het DSO is door een onfortuinlijk ongeval verhinderd aan het optreden op 3 juni in Emmen deel te nemen.
Wie helpt het DSO uit de brand? We spelen enkele delen uit de Messiah van Händel en de Unvollendete van Schubert.
Conservatoriumstudenten?? Slagwerkers van Noordelijke Symfonieorkesten?? Je hulp wordt zeer op prijs gesteld….
Informatie bij: secretaris@drentssymfonieorkest.nl

Er heeft zich inmiddels een slagwerker aangemeld. Geweldig. Iedereen bedankt voor de hulp.