Concerten van Hoop op 11 en 13 april 2015

Concerten van Hoop 11 en 13 april 2015

Op zaterdagavond 11 april 2015 geven wij op het terrein van herinneringscentrum Kamp Westerbork, ter gelegenheid van de viering van de bevrijding van Kamp Westerbork (12 april 1945) een concert, waarbij we een authentiek programma uitvoeren, als tijdens de oorlogsjaren door de kampbewoners van doorgangskamp Westerbork gespeeld.

 Iedere dinsdag vertrok de gevreesde trein uit Westerbork. Actief  zijn met sport, muziek, cabaret, kon een vrijstelling voor de trein betekenen.  De dinsdagavond was Bunter Abend. Iedereen wilde de zinnen verzetten voor de grauwe dagen van angstig afwachten weer begonnen: ontspanning en hoop voerden de boventoon, met een lach en een traan.

 Een deel van dit concert is in het bevrijdingsprogramma van Meppel opgenomen en wordt op maandagavond 13 april 2015 in de Grote Kerk te Meppel uitgevoerd.

 Wij geven deze concerten als eerbetoon aan al diegenen die weggevoerd zijn tijdens de oorlog en als viering van 70 jaar bevrijding.

 Voor nadere informatie: houdt www.drentssymfonieorkest.nl. in de gaten