4 concerten in januari en februari 2018

Vlak voor het jaar 2017 ten einde loopt, kijken we vooruit naar de twee eerste maanden van het nieuwe jaar.
Nog enkele repetities, een repetitiedag en het Drents Symfonie Orkest is klaar voor de vier jubileumconcerten in 2018
Het DSO bestaat dan 60 jaar en we gaan er een muzikaal feest van maken.
Kaarten kunnen bij de orkestleden besteld worden en via secretaris@drentssymfonieorkest.nl

flyer jubileum 2018

Al zestig jaar brengt het orkest klassieke muziek ten gehore, veelal op Drentse bodem. Het repertoire varieert van (symfonische) werken van grote componisten, meestal uit de periode van de Romantiek en de twintigste eeuw, tot eigentijdse (Nederlandse) composities. Ook opera, operette, musical en koorbegeleiding staan op de lessenaars. De programma’s bieden vaak een podium aan (jonge) solisten. Vanaf 2011 staat het orkest onder de bezielende leiding van Pieter Cox.

In 1958 is de vereniging opgericht. Bijzonder is dat zich onder de huidige groep musici zowel leden uit de beginjaren van DSO als kersverse leden bevinden.

Zestig jaar wekelijks samen musiceren, met inzet en enthousiasme in ontspannen sferen vormen de grondtonen van dit orkest. Ik denk dat wij hiermee op een goede manier invulling geven aan wat een ‘vereniging’ inhoudt. Deze basis biedt ook een groot vertrouwen voor de toekomst van ons orkest.

Dit jubileumprogramma is volledig samengesteld uit wensen van orkestleden. Resultaat is een verrassende mix van mysterieuze, romantische sferen, spanning en ontlading én met feestelijke bubbels. U hoort de klankkleur van het orkest!

Francien Cremers
voorzitter