Beleid en ANBI

anbi-200x15

Het Drents Symfonie Orkest heeft bij de belastingdienst de culturele ANBI status.

Het Drents Symfonie Orkest is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid gevestigd in Emmen. Taak van de vereniging is beoefening van podiumkunst.

Mailadres: secretaris@drentssymfonieorkest.nl

RSIN: 004473012

Bestuursleden: zie onder Contact
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel mogen zij daadwerkelijk gemaakte kosten i.v.m. met het uitoefeningen van hun taak declareren.

Doelstelling van het DSO

Het DSO is opgericht in 1958. Het is een vereniging met als doel het bevorderen van het beoefenen en uitvoeren voor publiek van vooral klassieke muziek. Dat doet het orkest door repetities, het vertellen van informatie over de muziek die wordt uitgevoerd en het streven om met een muziekprogramma een verhaal te vertellen.

Het DSO levert met een breed repertoire uit de klassieke muziek een bijdrage aan het
cultureel klimaat in de provincie. Het DSO biedt aan jong muzikaal talent een plaats op het podium. We hechten aan samenwerking met andere orkesten, koren, dansgezelschappen, vertellers en dichters.

Het orkest kenmerkt zich door goede onderlinge contacten, een sociale sfeer die samen gaat met ambitie. In het repertoire streven we mede naar muziek die verrast of onze grenzen verlegt.

Het orkest bestaat uit circa 50 amateurmusici en musici met een professionele achtergrond uit Drenthe en omliggende provincies. We repeteren wekelijks onder leiding van een professioneel geschoolde dirigent. We doen een beroep op gastspelers als het repertoire daarom vraagt. Het DSO studeert jaarlijks tenminste twee programma’s in voor 4 tot 6 concerten per jaar.

De vereniging heeft een stabiele financiële structuur. De inkomsten komen uit contributie van de leden, bijdragen van Vrienden, entreegelden voor concerten, subsidies, erfstellingen, legaten, vergoeding voor verleende diensten.

Het DSO maakt zijn activiteiten middels de website www.drentssymfonieorkest.nl bekend. Netwerkpartners ontvangen onze concertinformatie. Concertinformatie van netwerkpartners maken we bekend onder de leden van het orkest.

Plannen

– kwaliteit orkest behouden en verhogen
– jonge talentvolle musici (solisten) een podium bieden
– nieuwe leden werven, vooral (alt)violisten
– een gevarieerd aanbod van concerten organiseren
– contacten met kunst, cultuur, muziekwereld en overheid activeren
– samenwerking zoeken
– naamsbekendheid van orkest vergroten

2022
In het voorjaar drie concerten, in Emmen, Westerbork en Meppel, met als thema “Volkslied”.
In het november drie concerten, in Emmen, Zuidlaren en Havelte, met als thema “Van hoffeest tot herderslied”.

2023
Serie concerten in het voorjaar, nog nader in te vullen.
Serie concerten in het najaar, nog nader in te vullen.

Inhoudelijk jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2021

Inhoudelijk jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2020

Inhoudelijk jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2019

Inhoudelijk Jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2018