Beleid en ANBI

anbi-200x15

Het Drents Symfonie Orkest is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd in Emmen. Taak van de vereniging is beoefening van podiumkunst. Het Drents Symfonie Orkest heeft bij de belastingdienst de culturele ANBI status.

Mailadres: secretaris@drentssymfonieorkest.nl.

RSIN: 004473012

Bestuursleden: zie onder Contact.
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel mogen zij daadwerkelijk gemaakte kosten in verband met het uitoefenen van hun taak declareren.

Doelstelling van het DSO
Het DSO is opgericht in 1958. Het is een vereniging met als doel het bevorderen van het beoefenen en uitvoeren voor publiek van vooral klassieke muziek. Dat doet het orkest door repetities, het geven van toelichtingen op de muziek die wordt uitgevoerd en door ernaar te streven om met een muziekprogramma een verhaal te vertellen. Het DSO levert met een breed repertoire uit de klassieke muziek een bijdrage aan het cultureel klimaat in de provincie Drenthe. Het DSO biedt aan jong muzikaal talent een plaats op het podium. Het DSO hecht aan samenwerking met andere orkesten, koren, dansgezelschappen, vertellers en dichters.

Het orkest kenmerkt zich door goede onderlinge contacten, door een sociale sfeer die samen gaat met ambitie. In het repertoire streven we mede naar muziek die verrast of onze grenzen verlegt.

Het orkest bestaat uit circa 50 amateurmusici en musici met een professionele achtergrond uit Drenthe en omliggende provincies. We repeteren wekelijks onder leiding van een professioneel geschoolde dirigent. We doen een beroep op gastspelers als het repertoire daarom vraagt. Het DSO studeert jaarlijks tenminste twee programma’s in voor 4 tot 6 concerten per jaar.

De vereniging heeft een stabiele financiële structuur. De inkomsten komen uit contributies van de leden, bijdragen van Vrienden, entreegelden voor concerten, subsidies, erfstellingen, legaten, vergoeding voor verleende diensten.

Het DSO maakt zijn activiteiten middels de website www.drentssymfonieorkest.nl bekend. Netwerkpartners ontvangen onze concertinformatie. Concertinformatie van netwerkpartners maken we bekend onder de leden van het orkest.

Plannen
– kwaliteit orkest behouden en verhogen
– jonge talentvolle musici (solisten) een podium bieden
– nieuwe leden werven, vooral (alt)violisten
– een gevarieerd aanbod van concerten organiseren
– contacten met kunst, cultuur, muziekwereld en overheid activeren
– samenwerking zoeken
– naamsbekendheid van orkest vergroten

2023
In april drie concerten, in Sleen, Havelte en Westerbork, met als thema “Contrasten”, met als jonge solist Mare Keja, cello.
In oktober twee concerten, in Emmen en Diever, met muziek van Haydn en Dvorák.

2024
In mei/juni drie concerten samen met het Meppeler Kamerkoor Cigale.
Voor najaar 2024 plannen nog niet concreet.