Herstart met een strijkersrepetitie

Er zijn heel wat regels die moeten worden nageleefd, maar de strijkers van het DSO hebben op donderdagavond 4 juni weer gerepeteerd. Inmiddels kunnen sinds 18 juni de blazers ook weer deelnemen aan de repetities. De onderlinge afstand is bepaald op 2 meter voor de blazers en 1,5 meter voor de strijkers.

Het protocol voor de herstart van de orkestrepetitie is opgesteld en zal zorgvuldig worden nageleefd door leden en dirigent van het orkest.
Dit protocol is gebaseerd op de protocollen zoals opgesteld door:

De Notenkraker: protocol betreffende gebruik Notenkraker gedurende de Corona Maatregelen
VDG (Vereniging Drentse Gemeenten): protocol culturele activiteiten binnen
– Advies KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie): Richtlijn samenzang/-spel
welke geldig zijn op de datum van onderschrijving van dit protocol.

Schoonmaak van het meubilaircoronaschoonmaak

Werkwijze
– Kom alleen als je je gezond voelt
– Geef voor iedere repetitie aan de secretaris door of je komt, of niet
– Buiten en binnen altijd 1,5 meter afstand houden
– Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek
– Bij binnenkomst desinfecteert iedereen de handen
– Gebruik toilet alleen bij hoge nood
– Ga na afloop van een repetitie direct naar huis

Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
Corona Handen desinfecteren

1. Het klaarzetten van de orkestopstelling: stoelen desinfecteren en neerzetten met 1,5 meter afstand, bok en lessenaar dirigent plaatsen, worden door de toezichthouders uitgevoerd (19.00 – 19.15).
2. Tijdens de opbouw van de orkestopstelling en na afloop van de repetitie zorgen de toezichthouders voor ventilatie van de ruimte.
3. De muzikanten komen – gedoceerd- aan de voorkant de Notenkraker binnen (vanaf 19.15).
4. De muzikanten worden opgevangen door de toezichthouders. Deze noteren aanwezigheid, vragen naar klachten die Corona gerelateerd kunnen zijn, wijzen de weg en zorgen dat de handen worden gedesinfecteerd.
5. Daarna betreden de muzikanten de grote zaal en lopen naar hun stoelen.
6. De muzikanten zetten de lessenaars op, pakken instrumenten uit de koffers, zetten koffers en tassen bij hun stoelen en nemen plaats.
7. Muzikanten blijven zoveel mogelijk op hun plek staan/zitten; ook tijdens de pauze(s).
8. Muzikanten nemen eigen drinken en etenswaren mee.
9. Na de repetitie worden de pauken van DSO en de instrumenten die de muzikanten van AMDG hebben gebruikt door de muzikanten zelf schoongemaakt. Zij zetten de instrumenten terug op hun plaats in de berging.
10. De muzikanten verlaten het gebouw, op aanwijzing van de toezichthouders via voor -en achterkant.
11. De toezichthouders zorgen na afloop van de repetitie voor desinfectie van de lessenaar van de dirigent, stoelen en overige zaken en plaatsen ze terug op de daarvoor bestemde plekken.
12. De toezichthouders zorgen na afloop van de repetitie voor schoonmaak van de toiletten.
13. De toezichthouders sluiten het gebouw af (uiterlijk 22.15 uur).

Na de repetitie gaan de strijkers moe en voldaan weer naar huis
Corona opstelling