De laatste repetitie voor de zomervakantie

Het is niet de eerste keer dat de laatste repetitie voor de zomervakantie een heel speciaal tintje krijgt.
Evenals vorig jaar is het plan om in de boswachterij Odoorn bij Restaurant Poolshoogte deze repetitie te houden en wel op  op 1 juli 2021. Aanvang 19.30 uur. De 1,5 meter kan prima gehandhaafd worden, want de bijeenkomst zal buiten op het terrein vóór het restaurant plaatsvinden.
Tijdens dit coronajaar hebben de blazers en strijkers apart gerepeteerd. Afgelopen maand, toen de regels wat soepeler werden, werd in het repetitielokaal te Beilen gerepeteerd. Vóór die tijd toen iedereen gebukt ging onder de strenge regels hebben we via ZOOM gespeeld. Leuk om elkaar weer te zien, maar echt fysiek samen spelen geeft uiteraard veel meer voldoening.
Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar onze reguliere repetitielocatie, de Notenkraker in Beilen.
AMDG (de Chr. Muziekvereniging en eigenaar van het gebouw) heeft de ventilatie flink laten aanpassen en verbeteren door de firma Nijboer installatietechniek en het clubgebouw voldoet nu aan alle eisen die door de overheid zijn gesteld. Dat is een veilig idee.

Mocht de repetitie wegens de weersomstandigheden niet in de open lucht plaats vinden, dan  wordt dit morgen na 14.00 uur via dit artikel bekend gemaakt.

Mededeling:

Zojuist heeft het bestuur bekend gemaakt dat de repetitie in Odoorn bij Boswachterij  ‘De Poolshoogte’ vanavond NIET DOORGAAT.
Men wil liever niet dat de bijeenkomst letterlijk in het water valt.
We ontmoeten elkaar om 19.30 uur in Beilen.