Beleid en ANBI

anbi-200x15

Het Drents Symfonie Orkest heeft bij de belastingdienst de culturele ANBI status.

Het Drents Symfonie Orkest is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid gevestigd in Emmen. Taak van de vereniging is beoefening van podiumkunst.

Adres secretaris: Langewijk 2, 7916 TC Elim
Mailadres: secretaris@drentssymfonieorkest.nl

RSIN: 004473012

Bestuursleden: zie onder Contact
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel mogen zij daadwerkelijk gemaakte kosten i.v.m. met het uitoefeningen van hun taak declareren.

Doelstelling van het DSO

Het DSO is opgericht in 1958. Het is een vereniging met als doel het bevorderen van het beoefenen en uitvoeren voor publiek van vooral klassieke muziek.
Dat doet het orkest door repetities, het vertellen van informatie over de muziek die wordt uitgevoerd en het streven om met een muziekprogramma een verhaal te vertellen.

Het DSO levert met een breed repertoire uit de klassieke muziek een bijdrage aan het
cultureel klimaat in de provincie. Het DSO biedt aan studenten een plaats op het podium.
We hechten aan samenwerking met andere orkesten, koren, dansgezelschappen, vertellers en dichters.

Het orkest kenmerkt zich door goede onderlinge contacten, een sociale sfeer die samen gaat met ambitie. In het repertoire streven we mede naar muziek die verrast of onze grenzen verlegt.

Het orkest bestaat uit circa 50 amateurmusici en musici met een professionele achtergrond uit Drenthe en omliggende provincies.
Er wordt wekelijks gerepeteerd onder leiding van een professioneel geschoolde dirigent. Het orkest doet een beroep op gastspelers als het repertoire daarom vraagt.
Het orkest studeert jaarlijks ten minste twee programma’s in voor 4 tot 6 concerten per jaar.

De vereniging heeft een stabiele financiële structuur. De inkomsten komen uit contributie van de leden, bijdragen van Vrienden, entreegelden voor concerten, subsidies, erfstellingen, legaten, vergoeding voor verleende diensten.

Het DSO maakt haar activiteiten middels de website www.drentssymfonieorkest.nl bekend. Netwerkpartners ontvangen onze concertinformatie. Concert informatie van netwerkpartners maken we bekend onder de leden van het orkest.

Plannen

- kwaliteit orkest behouden en verhogen
- jonge talentvolle musici (solisten) een podium bieden
- nieuwe leden werven, vooral (alt)violisten
- een gevarieerd aanbod van concerten organiseren
- contacten met kunst, cultuur, muziekwereld en overheid activeren
- samenwerking zoeken
- naamsbekendheid van orkest vergroten.

2020: De plannen voor concerten in april ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding zijn afgelast vanwege de maatregelen tegen het Corona virus. Waarschijnlijk worden deze concerten verschoven naar 2021.

Begin september mogelijk een concert in Roden.
Oktober: Concert i.v.m. Oktober Kindermaand in de Tamboer in Hoogeveen
2021: Uitgestelde concerten i.v.m. 75 jaar vrijheid in 2020
2021: Deelname aan het 12e European Orchestra Festival (EOFED) in Bulgarije

Inhoudelijk jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2019

Inhoudelijk Jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2018